Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
Đến thời điểm nay, 18/18 tổ chức Hội CCB cơ sở trên địa bàn huyện Bình Lục đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định, đảm bảo đúng quy chế và nguyên tắc.

Theo đánh giá của Hội CCB huyện Bình Lục: Đại hội CCB cấp cơ sở trên địa bàn huyện đã được  thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Điều lệ và hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hệ thống văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng tình hình thực tế về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ tới, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với Điều lệ hội và các nghị quyết của Hội cấp trên.  Việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo cấp trên  có trọng tâm, trọng điểm thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hôị CCB Việt Nam đối với tổ chức Hội. Về nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành khóa mới có tính ổn định, kế thừa và phát triển, đáp ứng các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, trình độ và năng lực, được cán bộ, hội viên đồng thuận, tín nhiệm. 

Đại hội đại biểu Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 huyện Bình Lục đã thành công tốt đẹp. Các Đại hội đã bầu trên 200 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội và  bầu 135 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bình Lục lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trong thời gian tới./.


Đài truyền thanh huyện