Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện quy trình điện tử, bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu trước 20/3

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Hoàn thiện quy trình điện tử, bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu trước 20/3
Văn phòng Chính phủ đề nghị hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trước ngày 20/3.

Ngày 9/3, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký công văn về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành; Tổng giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Vietnamnet