Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội CCB Bình Lục tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội CCB Bình Lục tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022
Sáng 5/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Lục tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho gần 160 cán bộ hội các cấp trên địa bàn.
Hội CCB Bình Lục tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022
Các đại biểu dự tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt một số nội dung chính như: Một số vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII của Đảng bộ huyện Bình Lục; tình hình thời sự trong nước, quốc tế, cuộc xung đột Nga - Ucraina - Bài học kinh nghiệm; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; hướng dẫn chế độ chính sách đối với CCB theo Thông tư số 03/2020/TT -LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp trong huyện củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.​


Bao ha nam online