Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh(GDQPAN) huyện Bình Lục tổ chức bồi thường kiến thức quốc phòng an ninh (QPAN) cho đối tượng 4

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh(GDQPAN) huyện Bình Lục tổ chức bồi thường kiến thức quốc phòng an ninh (QPAN) cho đối tượng 4
Hội đồng GDQPAN huyện Bình Lục tổ chức bồi thường kiến thức QPAN cho đối tượng 4.

01775.MTS.Still001.jpg

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 16 - 19/6/2022, 109 học viên là cán bộ công chức, viên chức các đ/c bí thư, trưởng thôn xóm của 17 xã, thị trấn huyện Bình Lục  được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về QPAN; Phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Nội dung cơ bản của luật QPAN quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, GDQPAN, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình ", “ Bạo loạn lật đổ " của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

01798.MTS.Still002.jpg

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong huyện đối với nhiệm vụ QPAN, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

01759.MTS.Still001 (1).jpg

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.​


Đài Bình Lục