Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020.

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020.

       Do làm tốt các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2019  huyện Bình Lục đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội với 230  nam công dân tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an.

KIEN DUNG.Still034.bmp

      Theo dự kiến chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2020 huyện Bình Lục sẽ tuyển chọn, gọi nam công dân lên đường nhập ngũ tăng 15% chỉ tiêu so với năm 2019. 100% công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, 20% trở lên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 10% công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề.

KIEN DUNG.Still033.bmp

      Để triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả tốt nhất, Bình Lục đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chọn, gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “ tròn khâu". Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; tiếp tục phúc tra, rà soát nắm chắc thực lực nguồn sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời  xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật nghĩa vụ quân sự...


     Theo kế hoạch, Bình Lục sẽ tổ chức sơ tuyển khám sức khỏe nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tại các xã, thị trấn vào ngày mùng 7, mùng 8/11/2019; khám tuyển tại huyện từ ngày 2/12-16/12/2019./.


Đài truyền thanh huyện