Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

01397.MTS.Still001.jpg

Năm 2023, huyện Bình Lục được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 232 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ quân sự là 199 thanh niên, công an nghĩa vụ 33 thanh niên. Đến thời điểm này, các bước trong công tác tuyển quân được huyện Bình Lục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

01385.MTS.Still001.jpg

Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ giao nhận quân; Thường xuyên nắm trắc tình hình, quản lý chặt chẽ công dân đã nhận lệnh nhập ngũ; Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức giao quân đúng kế hoạch.

01405.MTS.Still001.jpg

01381.MTS.Still001.jpg

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân của huyện Bình Lục sẽ được tổ chức vào ngày 6/ 2/2023./.


Trung tâm VH, TT&TT