Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức hội nghị liên tịch

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức hội nghị liên tịch
Hội đồng nhân dân (HĐND )huyện Bình Lục tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

470_8632.MXF.Still001.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ X, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 10-15/7/2023, tại nhà văn hoá huyện. Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các ngành về đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem sét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện và thường trực HĐND huyện đề nghị, để hội nghị cho ý kiến thống nhất trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

470_8583.MXF.Still001.jpg
470_8634.MXF.Still001.jpg

Cũng tại hội nghị, HĐND huyện Bình Lục đã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XX.  

470_8637.MXF.Still001.jpg

Để đảm bảo nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Bình Lục đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình để trình tại kỳ họp. Chủ động chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND huyện, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện