Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội LH phụ nữ huyện tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2021- Tuyên truyền phổ ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội LH phụ nữ huyện tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2021- Tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
Hội liên hiệp phụ nữ Bình Lục vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2021- Tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Tại lớp tập huấn trên 100 cán bộ hội viên phụ nữ chủ chốt của 17 xã, thị trấn được  các đồng chí cán bộ sở tư pháp  Hà Nam và các đồng chí trong BTV Hội LHPN huyện  Bình Lục truyền đạt các chuyên đề: về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 , đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ,  quyền hạn của công dân, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, vi phạm các quy định về sơ tuyển, về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định về nhập ngũ. Cũng tại lớp tập huấn các học viên còn được bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng; kỹ năng điều hành sinh hoạt Hội, kỹ năng tổ chức các hoạt động hội nhằm thu hút tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

 Thông qua lớp tập huấn, nhằm phổ biến, quán triệt đến các hội viên phụ nữ về luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt các gia đình hội phụ nữ có con em trong độ tuổi nhập ngũ hiểu về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Đồng thời trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở về công tác nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, thu hút tập hợp hội viên phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

                                                                                 

Đài truyền thanh