Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội LHPN huyện Bình Lục phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội LHPN huyện Bình Lục phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2024
Hội LHPN huyện Bình Lục vừa phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2024 cho 100 học viên là cán bộ, hội phụ nữ cơ sở, chi hội Trưởng phụ nữ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

477_2743.MXF.Still001.bmp

Trong thời gian ½ ngày, các học viên được truyền đạt nội dung các chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024 về phát triển kinh tế; Tuyên truyền hướng dẫn về An toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm an toàn góp phần đảm bảo sức khỏe; Chuyên đề 5 có, 3 sạch góp phần xây dựng NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh.

477_2754.MXF.Still001.bmp​​

Thông qua lớp Bồi dưỡng, nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội  ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở về công tác Hội LHPN, qua đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức  cơ sở Hội ngày càng vững mạnh./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao