Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 29/9/2022, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Khiển, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn.

​9 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả, trọng tâm là tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thế hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ". Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chuyên đề “Tự soi- Tự sửa" và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu tại 17/17 xã, thị trấn. Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 12 tổ chức Đảng, 36 Đảng viên. Đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát 65 tổ chức Đảng, 65 Đảng viên. Công tác tác dân vận, nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền được coi trọng.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,63 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 2000 tỷ đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt trên 4000 tỷ đồng; thu ngân sách tặng 9,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo. Công tác phòng, chống dịch Covid 19 đạt hiệu quả. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2022, Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của cấp ủy các cấp, đặc biệt là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2022 đã đề ra.


Trung tâm VH,TT&TT huyện