Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở
Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Bình Lục phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

​Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về: Luật an ninh mạng năm 2018; Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng; Dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng, chống trong tình hình mới; thông tin tổng quan về tình hình phát triển, những tác động ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến mọi mặt đời sống xã hội; Phương pháp phối hợp, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu  độc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng nói chuyện trước đám đông.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở kịp thời nắm bắt âm mưu của các thế lực thù địch để  định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.


Đài Bình Lục