Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu xã Vũ Bản năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu xã Vũ Bản năm 2021
Đoàn thẩm định xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh do đồng chí Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh  làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có buổi kiểm tra, thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu xã Vũ Bản năm 2021.
Dự đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Vũ Bản.

00871.MTS.Still001.jpg
00885.MTS.Still001.jpg

Đoàn thẩm định xã NTM kiểu mẫu tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn, các thiết chế văn hoá, thăm các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân trong xã, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiểu khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

00901.MTS.Still001.jpg
00915.MTS.Still001.jpg

Trên cơ sở báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại địa phương, các thành viên trong đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu của xã Vũ Bản: Vũ Bản luôn duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí NTM; đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời thảo luận, phân tích kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các phần việc cần phấn đấu hoàn thiện để được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

01134.MTS.Still001.jpg
01013.MTS.Still001.jpg

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị huyện Bình Lục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Vũ Bản chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, hoàn thiện rãnh thoát nước, trồng bổ sung cây xanh để tạo điểm nhấn; khẩn trương hoàn thiện đầy đủ nội dung báo cáo, danh mục hồ sơ còn thiếu, tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh xét, trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Vũ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.


Đài truyền thanh