Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
Dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị.
IMG_1361.JPG
Dự tại điểm cầu nhà văn hóa trung tâm huyện có đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Trong buổi sáng 21/7 các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt Chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Đồng chí đã tập trung nêu bật những nội dung chủ yếu, những điểm mới của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII; khái quát tình hình chung, nêu bật quan điểm của Đảng, những mục tiêu tổng quát, cụ thể về hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai đến năm 2030; 6 nhiệm vụ, giải pháp và một số vấn đề tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt Chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây chính là nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII. Các đại biểu được quán triệt, phổ biến về tình hình sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các mục tiêu tổng quát đến năm 2030; mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Chiều nay, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.                                                                       ​


Bao ha nam online