Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2021
Chiều ngày 27/12/2021, Phòng Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2021.

02016.MTS.Still001.jpg

Năm 2021, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả trên các mặt hoạt động của LLVT địa phương, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, tình hình địa bàn, dư luận xã hội; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn. Nổi bật là, phối hợp tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; công tác quân sự quốc phòng địa phương. Bản lĩnh chính trị, ấy chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được nâng cao, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị, LLVT tỉnh.

Qua thực hiện tốt công tác phối hợp, các địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, như: mô hình “Cán bộ, Đảng viên nói đi đôi với làm", trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo" đã trở thành nền nếp sinh hoạt chính trị trong xây dựng môi trường ở các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cố hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 12) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; các tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu"…..

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phối hợp; thống nhất các giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2022.

01977.MTS.Still001.jpg

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị các cấp; bám sát sự chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên cơ sở tình hình thực tiễn, năm 2022, các đơn vị và địa phương tiếp tục phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác Tuyên giáo. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng tỉnh, huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mục tiêu biểu" góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 


Đài truyền thanh Bình Lục