Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Công

Tuyên truyền, Phổ biến  
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Hưng Công
Phòng tư pháp huyện Bình Lục phối hợp với UBND xã Hưng Công tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán và nhân dân trên địa bàn xã.

​Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên của sở tư pháp tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi và nêu rõ 4 trường hợp nhà nước thu hồi đất đó là: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đât, có nguy cơ đe doạ tính mạng con người.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sở tư pháp tỉnh cũng đã thực hiện việc tư vấn, trợ giúp pháp lý. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến pháp lý của người dân ở cơ sở, góp phần xây dựng xã Hưng Công đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện