Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo đầu bờ đối với giống lúa LT2 kháng bạc lá

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Hội thảo đầu bờ đối với giống lúa LT2 kháng bạc lá
Ngày 22/9, tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam  vừa phối hợp với Công ty Cổ phần giống cây trồng Nam Định tổ chức thăm quan đánh giá kết quả mô hinh trình diễn  giống lúa LT2 kháng bạc lá.

HOI THAO DAU BO DON XA 1.bmp

Mô hình trình diễn giống lúa LT2 kháng bạc lá được gieo cấy với diện tích 1 ha tại cánh đồng Đầm, thôn Thanh Nghĩa, xã Đồn Xá; giống lúa đối chứng là Bắc Thơm số 7 có diện tích 1 sào bắc bộ. Qua theo dõi đánh giá, giống lúa LT2 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, dạng hình đẹp, chống chịu điều kiện ngoại cảnh, chống chịu sâu bệnh tốt, dễ thâm canh, phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Kết quả đối chứng cho thấy, bệnh bạc lá chỉ  xuất hiện rải rác ở giai đoạn lúa chính sáp, muộn hơn so với giống Bắc thơm số 7, dự kiến năng suất  đạt, cao hơn giống đối chứng.

HOI THAO DAU BO DON XA 2.bmp

Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với đồng đất của Hà Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty giống cây trồng Nam Định tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh  xây dựng các mô hình trình diễn và hoàn thiện quy trình thâm canh giống lúa thuần LT2 kháng bạc lá để mở rộng diện tích sản xuất trong các vụ tiếp theo.