Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục tổ chức hội nghị triển khai tiêm chủng Vắc xin phòng chống Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Huyện Bình Lục tổ chức hội nghị triển khai tiêm chủng Vắc xin phòng chống Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm chủng Vắc xin phòng chống Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

​Với mục tiêu phấn đấu 95 % trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng Covid -19, huyện Bình Lục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19;tuyên truyền những nội dung cần thực hiện khi tiêm vắc xin cũng như các phản ứng phụ, cách theo dõi tại nhà sau khi tiêm vắc xin theo hướng dẫn của ngành y tế. Các đơn vị trường học lập danh sách học sinh trong diện tiêm chủng; Ngành y tế huyện chủ động bố trí đầy đủ các khâu từ tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng đến cập nhật đầy đủ số trẻ tiêm và mũi tiêm trên hệ thống phần mềm tiêm chủng Covid-19.

Việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 nhằm tăng cường miễn dịch cho trẻ; đồng thời góp phần tăng diện bao phủ vắc xin phòng Covid -19 để tạo miễn dịch cộng đồng.

Theo kế hoạch, huyện Bình Lục sẽ tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 21 đến 24/4/2022./.


Đài Bình Lục