Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Bình Lục tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Lục vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

00560.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo diễn tập. Triển khai những nội dung chính của diễn tập: Chuyển LLVT từ trạng thái chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và chuyển hoạt động địa phương sang thời chiến. Điểm mới trong diễn tập năm 2021 của huyện Bình Lục là thực hiện diến tập theo xã, lực lượng công an trực tiếp tham gia một nội dung diễn tập.

00375.MTS.Still001.jpg

Để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đạt hiệu quả cao, huyện Bình Lục đề nghị các ngành có liên quan và 5 xã diễn tập xây dựng văn kiện diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, bám sát các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành quy định trong diễn tập. Đồng thời, chỉ đạo các tổ giúp việc của Ban chỉ đạo diễn tập chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ bí mật nội dung, phương án diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Nhân dân trong quá trình diễn tập.

00585.MTS.Still001.jpg
00562.MTS.Still001.jpg

Theo kế hoạch, huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ trong tháng 10/ 2021/.


Đài truyền thanh