Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện đoàn Bình Lục phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 1 nghìn đoàn viên thanh niên trường THPT C

Tin tức - Sự kiện  
Huyện đoàn Bình Lục phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 1 nghìn đoàn viên thanh niên trường THPT C

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được báo cáo viên sở tư pháp tuyên truyền các nội dung quy định về  luật Thanh niên năm 2020 với 7 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

00000.MTS.Still001.bmp

Đồng thời các em học sinh còn được thông tin về một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,quyền , trách nhiệm của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự . Qua buổi tuyên truyền các em học sinh hiểu rõ về nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vì vậy mọi công dân đến tuổi nhập ngũ phải có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.


Sau buổi tuyên truyền Trường THPT C Bình Lục  tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên với pháp luật" gồm 29 thành viên . Thông qua việc ra mắt CLB nhằm từng bước giúp cho các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật. Phòng tư pháp huyện Bình Lục đã trao tặng một số đầu sách pháp luật cho nhà trường.

00103.MTS.Still001.bmp

Đây là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của huyện Đoàn và phòng tư pháp huyện Bình Lục đến các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn toàn huyện ./.


đài truyền thanh Bình Lục