Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2024

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Bình Lục khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2024
Sáng ngày 10/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp chính trị khóa I năm 2024.

470_8158.MXF.Still001.jpg

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Kiểm, Phó Trưởng phòng LLCT, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo bồi dưỡng lý luận chính trị huyện; đồng chí Trần Thị Quyên, HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Công an huyện; cán bộ, chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 

470_8147.MXF.Still002.jpg

Tham gia lớp học có 42 học viên là chiến sỹ Công an, bí thư, trưởng thôn đến từ Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ các xã, thị trấn. Trong thời gian từ ngày 10/4-29/5/2024 với 295 tiết học, các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng CNXH ở miền Bắc và lãnh đạo Nhân dân cả nước thời kỳ quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc… 

470_8156.MXF.Still001.jpg

 Trong quá trình học, các học viên được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa bàn; được nghiên cứu thực tế và tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng địa phương. Kết thúc khóa học, các  học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Bằng sơ cấp lý luận chính trị.

470_8181.MXF.Still001.jpg

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước./.​


Trung tâm VH,TT&TT huyện Bình Lục