Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục làm việc với BTV Đảng ủy xã An Nội và Bối Cầu

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Bình Lục làm việc với BTV Đảng ủy xã An Nội và Bối Cầu
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bình Lục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Nội và xã Bối Cầu về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
470_7157.MXF.Still001.jpg

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Nội và xã Bối Cầu đã cụ thể hoá thành các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương.


470_7113.MXF.Still001.jpg

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đảng bộ 2 xã luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 xã đề ra đều đạt và vượt tiến độ. Cả 2 xã  đã triển khai thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng quy trình, tạo đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. 
 

470_7158.MXF.Still001.jpg

 

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bình Lục yêu cầu Đảng bộ 2 xã An Nội, Bối Cầu tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao để xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền  chủ trương  sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Bình Lục giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra./.​


Trung tâm VH,TT&TT huyện Bình Lục