Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Huyện ủy Bình Lục sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm
Chiều 19/10, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

9 tháng đầu năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, trong phát triển kinh tế, xã hội, huyện chỉ đạo tập trung tích tụ ruộng đất xây dựng mới 25 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, toàn huyện hiện có 42 mô hình tích tụ ruộng đất, chuyên liên kết sản xuất lúa, rau củ quả với diện tích hơn 459 ha, tại 17 xã và thị trấn, đem lại hiệu quả kinh tế cao; liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch, chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi lợn tập trung bước đầu đạt kết quả khá tích cực. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới tếp tục phát triển mạnh mẽ. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng khá. Trong 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 1.875 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 93 tỷ đồng, vượt 16% dự toán tỉnh giao cả năm. Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực.Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương tiếp tục được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền các cấp được coi trọng. Huyện ủy Bình Lục cũng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quý IV/2018, Huyện ủy Bình Lục tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn trực thuộc để xây dựng đề án sáp nhập cho phù hợp theo chỉ đạo của tỉnh. Huyện ủy, UBND huyện cũng đề ra mục tiêu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế ở địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

​ Theo Báo Hà Nàm