Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Huyện ủy Bình Lục tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022”
Sáng 28/4, Huyện ủy Bình Lục tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022”.
Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022” (viết tắt là mô hình) tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục khẳng định: Thực hiện tốt mô hình là một trong những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII, Khóa XIII) về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Các cấp ủy đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mô hình điểm phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó nhiều mô hình có sức lan tỏa, đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, như: Mô hình “ Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân” của Đảng ủy xã Tràng An; mô hình “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế” của Chi bộ HTX DVNN xã An Ninh; mô hình “ Ngày thứ bảy với dân” của Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ... Đến nay, toàn huyện đã và đang duy trì thực hiện 225 mô hình, trong đó có 5 mô hình điểm cấp huyện, 220 mô hình cấp cơ sở.

Thông qua việc thực hiện mô hình, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm, huyện Bình Lục có 151 tập thể, 159 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng.

Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 – KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TƯ, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các Nghị quyết, Chuyên đề năm 2022… nhằm phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, mô hình điểm với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ , việc tổ chưc thực hiện các mô hình, quy định những điều đảng viên không được làm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm của cán bộ, đảng viên.

 Tại hội nghị, 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các mô hình điểm tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng
Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
4 tập thể xây dựng các mô hình tiêu biểu, có hiệu quả và sức lan tỏa lớn được UBND huyện khen thưởng
Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022" được khen thưởng

Báo Hà Nam