Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Bình Lục triển khai kế hoạch thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Bình Lục triển khai kế hoạch thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022
Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu và hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022.

01877.MTS.Still001.jpg

​Theo đó, Huyện ủy Bình Lục đã đề ra lộ trình: Trong quý I/2022 lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu ở 2 loại hình sinh hoạt chi bộ, gồm: chi bộ thôn và chi bộ nhà trường trực thuộc Đảng ủy xã. Sang quý II/2022 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu. Đến quý III/2022 xây dựng kế hoạch nhân rộng thực hiện mô hình trên địa bàn huyện, phấn đấu ít nhất 10-20% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chí sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu. Năm 2023, phấn đầu ít nhát có 20-30% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn đạt tiêu chí sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu.

01848.MTS.Still001.jpg

Để hoàn thành lộ trình đề ra, Huyện ủy Bình Lục yêu cầu: Đảng ủy xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trưc thuộc Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch đảm bảo khách quan, chính xác; các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách nhiềm, Huyện ủy viên phụ trách xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo thời gian quy định; cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai đến từng chi bộ, đảng viên, phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ để cùng đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Bình Lục cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Theo đó, thời gian tổ chức hội thi cấp cơ sở  hoàn thành trước ngày 31/8, cấp cụm hoàn thành trước ngày 30/9, cấp huyện hoàn thành trong tháng 10/2022./.Đài Bình Lục