Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch tổ chức tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm