Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Bình Lục
Tin liên quan  
KH 02 ngày 11/1 (11/01/2022)