Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (Mũi 3)cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Bìn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (Mũi 3)cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Bình Lục
Tin liên quan