Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kho bạc Nhà nước Bình Lục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Kho bạc Nhà nước Bình Lục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng
Với mục tiêu “sự hài lòng của khách hàng là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị”, Kho bạc Nhà nước Bình Lục đã không ngừng đổi mới, cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

IMG_1986.JPG
Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Lục

Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và kế hoạch của KBNN Hà Nam, hướng đến hình thành Kho bạc số, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Bình Lục - Hà Nam đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả. Qua đó, đã giúp giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch, phục vụ tốt công tác thu, chi NSNN trên địa bàn huyện.

Nổi bật trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Bình Lục đã triển khai thực hiện thành công chương trình Dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 trên địa bàn huyện. Đây là một bước cải cách mang tính đột phá để đưa Kho bạc tiến nhanh đến Kho bạc số, thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc giữa đơn vị SDNS với KBNN.

 Chị Nguyễn Thúy An, Kế toán trường THCS Tràng An cho biết thay vì phải đến trực tiếp trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện để thực hiện các giao dịch bằng chứng từ giấy như trước đây, đơn vị có thể thực hiện kê khai, tải hồ sơ pháp lý và lập chứng từ thanh toán theo mẫu trên trang dịch vụ công trực tuyến, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ, giảm rất nhiều thời gian đi lại cho các đơn vị.

Theo ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện Bình Lục: Việc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi tham gia dịch vụ công trực tuyến: Ngoài việc giảm thời gian đi lại, đơn vị còn có thể chủ động kiểm tra, giám sát được thời gian tiếp nhận, tiến trình xử lý hồ sơ đã gửi trên DVC thông qua các trạng thái của chứng từ hiển thị trên phần mềm ứng dụng và các thông báo tự động gửi về hòm thư điện tử của đơn vị... từ đó giúp các đơn vị nắm bắt được thực trạng hồ sơ và linh hoạt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Với sự tiện ích này, đến nay KBNN Bình Lục có 104/106 đơn vị mở tài khoản đăng ký tham gia chương trình DVC trực tuyến (trừ 2 đơn vị thuộc khối An ninh, Quốc phòng). Tỷ lệ giao dịch kiểm soát chi NSNN qua hệ thống DVC trực tuyến đạt trên 99.5% trên tổng số giao dịch phát sinh qua KBNN Bình Lục.

Tiếp nối thành công của việc triển khai chương trình dịch vụ công trực tuyến năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của KBNN và KBNN Hà Nam, KBNN Bình Lục đã triển khai hai quy trình nghiệp vụ liên thông DVC-Tabmis-TTSP và DVC-Tabmis-LNH. Theo đó, tất cả các hồ sơ chứng từ của đơn vị giao dịch gửi qua DVC trực tuyến đến KBNN và từ KBNN đến hệ thống thanh toán với ngân hàng đều được tự động. Việc liên thông các ứng dụng trong giao dịch đã giúp giảm một khối lượng lớn công việc cho các công chức Kho bạc, đồng thời chứng từ và hồ sơ chỉ cần trình ký một lần thay vì phải qua nhiều bước như trước đây nhưng vẫn đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong thanh toán. Việc tăng cường liên thông quy trình nghiệp vụ, ứng dụng cũng là một trong những giải pháp của Bộ Tài chính, KBNN để thúc đẩy hình thành Tài chính số, Kho bạc số trong định hướng phát triển Chính phủ số.

Đặc biệt, năm 2022 là năm ghi nhận sự thành công trong thực hiện Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Lục, theo kế hoạch của KBNN Hà Nam. Đề án được triển khai thành công giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo an toàn chính xác, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đối với các ĐVSDNS.

IMG_1984.JPG
Cán bộ Kho bạc Bình Lục thực hiện giao dịch với khách hàng

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Đề án này, KBNN Bình Lục đã bám sát Nghị quyết số 110-NQ/ĐU ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ KBNN Hà Nam về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án TTKDTM; Công văn hướng dẫn của KBNN Hà Nam. Theo đó, KBNN Bình Lục đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện:  phân công nhiệm vụ cụ thể và các mốc thời gian hoàn thành công việc cho từng công chức để triển khai phối hợp thực hiện với các đơn vị giao dịch và cơ quan liên quan; Tham mưu với UBND huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích của Đề án trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để các đơn vị, doanh nghiệp, người dân biết và phối hợp thực hiện... Cùng với đó, tập trung triển khai, bổ sung ký kết Thỏa thuận về quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN với Ngân hàng Agribank Bình Lục và ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Lục để tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện đề án.

Tính từ tháng 7/2022 đến nay, tại trụ sở KBNN Bình Lục không còn phát sinh khoản thu, chi tiền mặt, toàn bộ các khoản thu, chi đều được thực hiện qua các ngân hàng thương mại mà KBNN Bình Lục mở tài khoản thanh toán và ủy nhiệm thu. (Đến hết ngày 31/01/2023 tổng số món thu đã chuyển sang ngân hàng là 395 món với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; tổng số món chi là 1412 món với tổng số tiền là hơn 170 tỷ đồng).

Từ những kết quả triển khai thí điểm thành công các đề án của ngành, tháng 10/2022 KBNN Bình Lục tiếp tục được Lãnh đạo KBNN Hà Nam tin tưởng lựa chọn là đơn vị đầu tiên triển khai Hội nghị các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, qua đó cũng nhằm rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng trên toàn tỉnh. Mục tiêu của hội nghị là nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp, đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như với các cơ quan tài chính, các cấp chính quyền địa phương. Từ đó góp phần tham mưu tích cực, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đơn vị sử dụng NSNN là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, qua đó chỉ ra những tồn tại mà các đơn vị thường hay mắc phải, nêu những điểm mới, cần lưu ý trong trong thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB… giúp các đơn vị hiểu đúng và tạo được sự thống nhất, hạn chế tối đa các sai sót của đơn vị trong quá trình giao dịch, thanh toán. Đồng thời giúp các đơn vị SDNS cập nhật những chế độ chính sách về tài chính, ngân sách mới được ban hành, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu chi Tài chính - Ngân sách, đặc biệt là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị...Việc tổ chức này cũng đã được các đơn vị giao dịch và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao cả về nội dung truyền tải và ý thức, tinh thần trong việc giao dịch với khách hàng và công tác tham mưu với chính quyền Huyện về công tác quản lý tài chính ngân sách.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay từ đầu năm 2023, KBNN Bình Lục đã chủ động tham mưu với Đảng bộ KBNN Hà Nam ban hành Nghị quyết về xây dựng mô hình dân vận khéo “Công chức KBNN Hà Nam tăng cường, đẩy mạnh công tác phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng giao dịch thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với Kho bạc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ". Đồng thời đơn vị đã bám sát quan điểm chỉ đạo trong nội dung nghị quyết của Đảng bộ KBNN tỉnh Hà Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Cụ thể: Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ thường xuyên đúng hạn; 100% công chức chấp hành quy chế làm việc, tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của KBNN; 100% các khoản chi NSNN phải yêu cầu bổ sung hồ sơ được hướng dẫn đầy đủ ngay từ lần trả lại đầu tiên; Tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; Không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; Các trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, từ chối nhiều lần đều phải có giải trình cụ thể để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục, nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân...

Với kết quả đã đạt được trong những năm qua, KBNN Bình Lục đã luôn cố gắng để tạo được niềm tin đối với khách hàng, được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá, ghi nhận. Năm 2022, KBNN Bình Lục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; được Giám đốc KBNN Hà Nam tặng Giấy khen vì có thành tích trong thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt; giấy khen vì thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền của KBNN Hà Nam; UBND huyện Bình Lục khen thưởng nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện; cá nhân đồng chí Giám đốc được nhận Giấy khen của Giám đốc KBNN Hà Nam. Đây sẽ là những động lực để tập thể CBCC KBNN Bình Lục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp công vụ, không ngừng cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

 


Kho bạc Nhà nước Bình Lục