Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Chiều 24/12, tại UBND huyện Bình Lục, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.
Khối thi đua các huyện thị xã thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phát động, duy trì các phong trào thi đua khen thưởng (TĐKT) thường xuyên, thi đua theo đợt với nội dung phù hợp thực tế của từng địa phương. Công tác TĐKT được các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chú trọng động viên, khen thưởng những đơn vị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch; triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung vào nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường; triển khai các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Lĩnh vực y tế khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Khối thi đua các huyện thị xã thành phố tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại các huyện, thị xã và thành phố việc bình xét TĐKT cho các tập thể, cá nhân bảo đảm chính xác. Tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào TĐKT là động lực quan trọng là sức mạnh để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về vai trò quan trọng của công tác TĐKT; thường xuyên tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, theo kế hoạch để động viên, nêu gương, khuyến khích những tấm gương điển hình của địa phương, nuôi dưỡng các cá nhân, tập thể điển hình; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi giữa các cơ quan trong khối; các đơn vị trong khối cần phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế còn tồn tại, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.


Báo Hà Nam