Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 'Bổn phận của chúng ta là thương yêu, giúp đỡ người có ...

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 'Bổn phận của chúng ta là thương yêu, giúp đỡ người có công với Tổ quốc'
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa sâu sắc của công tác "đền ơn đáp nghĩa" là sự trân trọng, biết ơn những người có công với độc lập, tự do cho Tổ quốc chứ không phải là sự "gia ơn, làm phúc". Người nhấn mạnh "bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ".
Theo baochinhphu.vn