Skip Ribbon Commands
Skip to main content

La Sơn, Bồ Đề, Tràng An, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá đón bằng NTM nâng cao năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
La Sơn, Bồ Đề, Tràng An, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá đón bằng NTM nâng cao năm 2023
6 xã La Sơn, Bồ Đề, Tràng An, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá huyện Bình Lục vừa đồng loạt tổ chức đón bằng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Để thực hiện đề án xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua Đảng ủy UBND 6 xã: La Sơn, Bồ Đề, Tràng An, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhân dân 6 xã của huyện Bình Lục đã tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, hệ thống nội đồng được xây dựng mới, nâng cấp đạt tiêu chuẩn; cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; tình hình an ninh chính trị TTATXH được giữ vững.

Cùng với việc trao Bằng công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, huyện Bình Lục đã trích từ ngân sách huyện trao thưởng mỗi xã đạt chuẩn NTM nâng cao 100 triệu đồng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của 6 xã đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng NTM nâng cao".

Thời gian tới, các xã đạt chuẩn NTM nâng cao huyện Bình Lục tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Góp phần tích cực cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Bình Lục sớm đạt chuẩn NTM nâng cao  năm 2025. /.

​​ 


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục