Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lan tỏa các mô hình làm theo gương Bác ở Bình Nghĩa

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
Lan tỏa các mô hình làm theo gương Bác ở Bình Nghĩa
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Nghĩa (Bình Lục) còn đặc biệt chú trọng triển khai xây dựng các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với cách làm phong phú, sáng tạo, thời gian qua, các mô hình học tập và làm theo gương Bác ở Bình Nghĩa đã phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nghĩa cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các mô hình làm theo gương Bác, Đảng bộ xã Bình Nghĩa luôn chú trọng lựa chọn đơn vị làm điểm, các nội dung thực hiện... nhằm bảo đảm phát huy tốt nhất những điểm mạnh của mô hình. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hưởng ứng thực hiện làm theo gương Bác.

Với quan điểm trên, năm 2017 xã Bình Nghĩa lựa chọn chi bộ cơ quan xã xây dựng mô hình điểm với nội dung:“Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức xã”. Qua một năm đăng ký thực hiện, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan có sự chuyển biến tích cực. Song song với việc chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan còn tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục về triển khai nhân rộng mô hình điểm năm 2017 tại xã Tràng An với nội dung: “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, Bình Nghĩa đã triển khai thực hiện mô hình này đến tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức xã, với công việc cụ thể, đó là: Đội ngũ cán bộ, công chức xã gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, duy trì tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo bảo đảm đúng quy định; giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện mô hình, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã có bước đổi mới, việc thực hiện quy chế dân chủ đi vào nền nếp; công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được coi trọng, chất lượng được nâng lên, công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” có nhiều chuyển biến tích cực, được nhân dân đánh giá cao.

Lan tỏa các mô hình làm theo gương Bác ở Bình Nghĩa
Cán bộ, công chức xã Bình Nghĩa tham gia dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa cây cảnh cùng người dân. Ảnh: Thanh Châu

Năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Bình Lục xây dựng mô hình “Ngày thứ 7 với dân”, tập thể cán bộ, công chức xã Bình Nghĩa đã đăng ký nội dung làm theo với việc làm cụ thể: Một tháng, sắp xếp hai thứ 7 xuống cùng nhân dân các thôn dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc các tuyến đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân... Hai thứ 7 còn lại dọn dẹp, chỉnh trang khu vực khuôn viên của UBND xã. Hưởng ứng mô hình “Ngày thứ 7 với dân”, 100% cán bộ, công chức xã xây dựng bản đăng ký, tham gia đều đặn các buổi lao động tại thôn, xóm và tại nơi làm việc. Cùng với đội ngũ cán bộ, công chức xã, mô hình “Ngày thứ 7 với dân” còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn xã. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 xã Bình Nghĩa đăng ký triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; đồng thời tiếp tục thực hiện mô hình“Ngày thứ 7 với dân”... 

Được biết, hiện, ngoài mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ 7 với dân” trên địa bàn xã Bình Nghĩa còn có nhiều mô hình của tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện làm theo gương Bác đạt hiệu quả. Đó là: Mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn của Hội Phụ nữ xã, mô hình điểm vui chơi dành cho trẻ em của Đoàn Thanh niên, mô hình nuôi lợn tiết kiệm của câu lạc bộ “Nữ tín đồ Phật tử” Chùa Gòi Ngô Khê... Theo thống kê, hiện nay Bình Nghĩa có 7 mô hình hoạt động hiệu quả đang được triển khai thực hiện trên địa bàn xã; trong đó 5 mô hình được nhân rộng từ những năm trước; 2 mô hình mới được triển khai từ năm 2021 đến nay (mô hình “Cột điện nở hoa” của Đoàn Thanh niên và “Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản” của Hội Nông dân).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nghĩa Phạm Thị Liên khẳng định: Hiệu quả từ mô hình học tập và làm theo gương Bác của các tập thể, cá nhân ở Bình Nghĩa trong những năm qua đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình học tập và làm theo gương Bác, thời gian tới, xã Bình Nghĩa tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vận động mỗi tập thể, cá nhân chọn ít nhất một việc để đăng ký làm theo, phấn đấu hoàn thành trong thời gian đăng ký, gắn việc đăng ký làm theo với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực nhằm nhân rộng, lan tỏa những việc làm theo gương Bác trong công việc và cuộc sống hằng ngày.


Báo hà nam