Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LĐLĐ huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020- Triển khai nhiệm vụ công đoàn nă...

Tin tức - Sự kiện  
LĐLĐ huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020- Triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2020-2021

​          LĐLĐ huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020- Triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2020-2021

          Trong năm học 2019-2020, LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở các trường học đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của người lao động, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, thường xuyên thăm hỏi, động viên đoàn viên vượt qua khó khăn, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" thiết thực, hiệu quả gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Các cán bộ, đoàn viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, tích cực làm đồ dùng dạy học. Trong phong trào thi đua 2 tốt đã có 174 sáng kiến cấp cơ sở , trong đó có 13 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh , có 02 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh , 32 giáo viên giỏi cấp huyện . Về công tác phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo , trong năm học đã có 1.532 cán bộ giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng chính trị hè , 75 đồng chí đang theo học các lớp Trung cấp chính trị, đại học , cao đẳng sư phạm . Hiện nay toàn ngành có 100 % cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn.

         Nhân dịp này LĐLĐ huyện đã trao bằng khen, giấy khen cho 14 tập thể 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020./.