Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ huyện Bình Lục tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ huyện Bình Lục tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở
LĐLĐ tỉnh vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Bình Lục tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở cho các đồng chí làm kế toán công đoàn trên địa bàn huyện .

 Trong thời gian 1 ngày, các học viên được  tập huấn những nội dung cơ bản về  công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở theo Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hướng dẫn các sổ thu, chi tài chính, sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, hướng dẫn cách khắc phục và tránh các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tài chính công đoàn cơ sở; triển khai và hướng dẫn những nội dung về trình tự, thủ tục kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở, công tác giám sát theo quy định và những quyết định thay thế   , hướng dẫn thay thế HD 270/HD-TLĐ ngày 11/03/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở. Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/09/2021của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  về việc ban hành chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. 

Tại lớp tập huấn các học viên còn được trao đổi, thảo luận các ý kiến  liên quan đến quá trình thực hiện thu , chi tài chính , những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở công đoàn cơ sở


Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kịp thời cho cán bộ kế toán  công đoàn cơ sở những kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ, quy định mới , bổ sung thông tin trong lĩnh vực tài chính, kế toán . Để từ đó đội ngũ cán bộ kế toán công đoàn cơ sở vận dựng vào thực tiễn đạt hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản trị và báo cáo tài chính tại đơn vị mình, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới./.

 


Đài truyền thanh Bình Lục