Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 và quý III/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

Lịch tiếp dân  
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 và quý III/2018 của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN.

1. Ngày 10/9/2018 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

2. Ngày 20/9/2018 (thứ năm): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN.

1. Ngày 10/9/2018 (thứ hai): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

2. Ngày 20/9/2018 (thứ năm): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

3. Ngày 10/10/2018 (thứ tư): Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

4. Ngày 22/10/2018 (thứ hai): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

5. Ngày 12/11/2018 (thứ hai): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

6. Ngày 20/11/2018 (thứ ba): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

7. Ngày 10/12/2018 (thứ hai): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

8. Ngày 20/12/2018 (thứ năm): Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN.

Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Lục. Địa chỉ: Khu đô thị BA3A7, tổ dân phố Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA TIẾP CÔNG DÂN.

1. Đ/c Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì tiếp công dân.

2. Đ/c Chu Minh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giao nhiệm vụ tiếp công dân.

3. Mời đ/c Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy tham gia tiếp công dân vào các ngày 10/9, 10/10, 12/11, 10/12/2018.

4. Mời Thường trực HĐND huyện.

5. Mời Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bình Lục.

6. Mời đại diện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

7. Mời đại diện Văn phòng Huyện ủy.

8. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện và Phó chủ tịch UBND huyện khi được ủy quyền tiếp công dân:

- Lãnh đạo Thanh tra huyện.

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Ban tiếp công dân huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khi được triệu tập.
Xem chi tiết thông báo tại đây