Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn lao động huyện Bình Lục khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu qu...

Tin tức - Sự kiện  
Liên đoàn lao động huyện Bình Lục khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ công tác nữ công.
Liên đoàn lao động huyện Bình Lục vừa phối hợp với phòng tư pháp huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm vụ công tác nữ công.

​    Dự lớp tập huấn, các học viên là cán bộ công đoàn viên của huyện Bình Lục đã được nghe đồng chí trưởng phòng tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật của Sở Tư pháp  giới thiệu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp như: Mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, những điểm cần lưu ý trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiêu chuẩn người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trong thực hiện bầu cử; các hoạt động của hội phụ nữ các cấp tham gia công tác bầu cử. Cũng tại hội nghị các học viên còn được tim hiểu, nghiên cứu về nghiệp vụ công tác nữ công; quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động theo bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ năm 2021.

    Qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ công đoàn viên trong huyện về tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa  XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân về công tác bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng xã hội./.

 


Đài truyền thanh Bình Lục