Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội ( CSXH ) chi nhánh tỉnh hà nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ngân hàng chính sách xã hội ( CSXH ) chi nhánh tỉnh hà nam tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.
Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách tại huyện Bình Lục.

    13.5 NGAN HANG CHINH SACH XA HOI CHI NHANH TINH TAP HUAN NGHIEP VU TIN DUNG TAI HUYEN BINH LUC.mpg.Still002.jpg

  ​  Tại lớp tập huấn, các đại biểu là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bình Lục đã được nghe đ/c báo cáo viên chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh giới thiệu về 12 chương trình tín dụng đang thực hiện tại ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam. Vai trò của chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các văn bản nghiệp vụ mới trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội…Tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo ngân hàng CSXH tỉnh đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.​

          Qua lớp tập huấn, nhằm giúp các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bình Lục cập nhật, bổ sung kịp thời những thông tin mới, hữu ích của các chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện, từ đó triển khai thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.


Đài Bình Lục