Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục - Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh...

Tuyên truyền, Phổ biến  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục - Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội.
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội.

  Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục xin trân trọng kính thông báo cụ thể như sau:

1. Đối với cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến :

+ Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình vay vốn cho học sinh, sinh viên và sinh viên trực tiếp vay vốn.

+ Đối tượng và điều kiện vay vốn:

- Đối tượng vay vốn: Học sinh các cấp học đang theo học tại các cơ sở giao dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật giáo dục (gọi chung là sinh viên).

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, Cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Điều kiện vay vốn:

- Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố, mẹ hoặc cả bố mẹ mất do dịch COVID-19.

- Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

+ Nguyên tắc vay vốn: Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; hoàn trả gốc, lãi đúng hạn.

+ Mục đích xin vay: Để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (Webcam), thiết bị thu hình (microphone).

+ Phương thức cho vay:

- Ngân hàng chính sách thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung qua tổ chức chính trị xã hội theo quy định của NHCSXH. (Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên đứng tên vay vốn.

- Cho vay trực tiếp tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở nếu sinh viên đã đủ 18 tuổi trở lên và không có người đủ điều kiện đại diện theo quy định của pháp luật.

+ Mức cho vay: Mức vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

+ Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay 1,2%/năm; Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

+ Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân:

-Thời hạn cho vay: Đối với học sinh, sinh viên thông qua hộ gia đình đứng tên vay vốn: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với trường hợp sinh viên đứng ra vay vốn, tại thời điểm vay vốn dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn vay vốn tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thức khóa học (xác định thời gian kết thúc khóa học căn cứ giấy xác nhận của nhà trường).

+ Thời gian giải ngân: không vượt quá thời điểm 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của thủ tướng chính phủ.

+ Quy trình thủ tục cho vay hộ gia đình có đối tượng đủ điều kiện vay vốn liên hệ với Ban quản lý tổ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại các thôn, xóm, tổ dân phố, các hội đoàn thể nhận ủy thác với NHCSXH để được hướng dẫn và làm thủ tục.

 

 

 

 


Đài Bình Lục