Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 02/12/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế đối với khu vực dân cư số 01 xóm họ đạo...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 02/12/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế đối với khu vực dân cư số 01 xóm họ đạo, thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan