Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 06/01/2022, UBND huyện ban hành Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 06/01/2022, UBND huyện ban hành Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2021
Tin liên quan