Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 07/3/2022, UBND huyện ban hành Công văn về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tuyên truyền, Phổ biến Phòng chống dịch COVID-19  
Ngày 07/3/2022, UBND huyện ban hành Công văn về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19