Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 09/12/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tiêu Động

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 09/12/2021, UBND huyện ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tiêu Động
Tin liên quan