Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/01/2022, UBND huyện công bố hết dịch tả lợn Châu phi tại xã Đồng Du, huyện Bình lục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 12/01/2022, UBND huyện công bố hết dịch tả lợn Châu phi tại xã Đồng Du, huyện Bình lục