Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/10/2021, Hội đồng TĐKT huyện ban hành Công về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thư...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng  
Ngày 12/10/2021, Hội đồng TĐKT huyện ban hành Công về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Tin liên quan