Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 13/6/2022, UBND huyện ban hành văn bản về việc tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin ...

Tuyên truyền, Phổ biến Phòng chống dịch COVID-19  
Ngày 13/6/2022, UBND huyện ban hành văn bản về việc tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19trên địa bàn huyện