Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 14/01/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Co...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 14/01/2022, UBND huyện ban hành công văn về việc Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời sự xuất hiện của biến thể Omicron xâm nhập trên địa bàn huyện