Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 18/4/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19chotrẻtừ05 tuổi đến dưới 12 tuổi t...

Tuyên truyền, Phổ biến Phòng chống dịch COVID-19  
Ngày 18/4/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19chotrẻtừ05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện