Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 19/5/2022, UBND huyện ban hành Công văn về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng covid 19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên

Tuyên truyền, Phổ biến Phòng chống dịch COVID-19  
Ngày 19/5/2022, UBND huyện ban hành Công văn về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng covid 19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên