Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 20/6/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành g...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 20/6/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Bình Lục năm 2022