Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 22/10/2021, UBND huyện công bố Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn An Tập, ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 22/10/2021, UBND huyện công bố Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn An Tập, thị trấn Bình Mỹ , huyện Bình lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan